Google Play
Bahato parkiranje

Beograd

Prijava za
bahato parkiranje,
ul. Vledetina
01.03.2014. u 8.44

Bahato parkiranje

Beograd

Prijava za
bahato parkiranje,
ul. Hilandarska,
25.03.2014. u 15.53

Bahato parkiranje

Beograd

Prijava za
bahato parkiranje,
ul. Hilandarska 13,
31.03.2014. u 9.50

Bahato parkiranje

Beograd

Prijava za
bahato parkiranje,
ul. Mačvanska,
05.03.2014. u 9.08

Bahato parkiranje

Beograd

Prijava za
bahato parkiranje,
ul. S.Markovića 50,
04.03.2014. u 12.30

Otvoreni plamen

Niš

Prijava za
otvoreni plamen
u kontejneru,
28.02.2014. u 14.03

Bahato parkiranje

Beograd

Prijava za
bahato parkiranje,
ul. Vladetina,
28.02.2014. u 10.40

Neobezbeđena rupa

Kragujevac

Prijava za
neobezbeđenu rupu,
ul. Kneza Miloša,
02.03.2014. u 13.08

Opasnost sa fasade

Beograd

Prijava za
opasnost sa fasade,
ul. Kralja Milana 52,
12.03.2014. u 9.33

Neobezbeđena rupa na kolovozu

Beograd

Prijava za
opasanost na dečijem
igralištu, Bežanija,
28.02.2014. u 10.44

Neobezbeđena rupa

Subotica

Prijava za
neobezbeđenu rupu,
ul. AMT
01.03.2014. u 11.55

Bahato parkiranje

Beograd

Prijava za
bahato parkiranje
ul. Molerova 1,
05.03.2014. u 8.37